Regulamin strony i polityka prywatności

Regulamin strony oraz nota prawna

 1. Niniejsze informacje dotyczą serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem http://www.timefornails.pl (dalej zwany „Serwisem”). Operator zastrzega sobie prawa do zmiany Serwisu lub przerw w jego działaniu w każdym czasie.
 2. Operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest: TIME FOR WAX  Sp. z o.o. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 82, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000497869, NIP: 5213666292, kapitał zakładowy 899.000 zł w pełni opłacony (dalej „Time For Wax” lub  „Spółka”).
 3. Adresem kontaktowym poczty elektronicznej Operatora jest: kontakt@timeforwax.pl, a adresem korespondencyjnym jest adres siedziby Spółki.
 4. „Użytkownikiem” jest każda osoba korzystająca z Serwisu, zaś korzystanie z niego nie wymaga zawarcia żadnej umowy pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem.
 5. Użytkownik korzysta z Serwisu dobrowolnie i w przypadku braku zgody na zapisy Regulaminu lub Polityki Prywatności powinien niezwłocznie opuścić stronę.
 6. Operator jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. Więcej informacji na temat ochrony danych jest podana w polityce prywatności poniżej.
 7. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, jak również kody zawarte na niniejszej stronie internetowej, pozostają przy Operatorze lub jego licencjodawcach, i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa.
 8. W przypadku powzięcia informacji na temat niewłaściwego używania praw własności intelektualnej w Serwisie prosimy o bezzwłoczny kontakt z Operatorem w celu wyjaśnienia i/lub skorygowania takiej sytuacji.
 9. Zabrania się kopiowania informacji, zdjęć, filmów, tekstów i innych części Serwisu bez zgody Operatora w celu ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie.
 10. Zabrania się ingerencji w sposób działania Serwisu, formularzy, itp. w tym prób zbierania danych i automatycznego zbierania treści.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem lub dobrymi obyczajami publikacji treści lub wykorzystywania informacji w serwisie prosimy o niezwłoczny kontakt z Operatorem w celu wyjaśnienia i/lub usunięcia takich treści, zaprzestania takich działań.
 12. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
  3. poprzez używanie wtyczek i narzędzi marketingowych w Serwisie m.in. PIXEL od Facebook czy też kod remarketingowy google, geolokalizacja jeśli jest ona włączona przez Użytkownika,
  4. poprzez analizę statystyczną ruchu na stronie używając narzędzia Google Analytics obsługującego zanonimizowane informacje. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 13. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. obsługa rabatów/upominków i zapisów przez formularz,
  2. zapisy na newsletter,
  3. kontakt z Użytkownikiem.
 14. Informacje w formularzach:
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  2. Serwis zapisuje informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, zaznaczenia i odznaczenia, adres IP).
  3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu przyznania rabatu/upominku lub wyrażenie zgody na kontakt marketingowy.

Polityka prywatności

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Korzystając z formularzy kontaktowych lub marketingowych (dalej: „Formularze”) zawartych na stronach internetowych Time For Wax sp. z o.o. ( w tym: www.timefornails.pl oraz www.timeforwax.pl ) oraz podając dane takie jak w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail (dalej: „Dane”), ale też korzystając ze stron internetowych udostępniając tym samym dane zapisane w Pani/Pana przeglądarce stron internetowych wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) przez Time For Wax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 82 wpisana do rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000497869, NIP: 5213666292, kapitał zakładowy 899.000 zł w pełni opłacony (dalej „TFW” albo „Spółka”) która jest Administratorem Danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji o ofertach i promocjach oferowanych przez TFW, a także w celu ankietowania oraz profilowania. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres 5 lat chyba, że zostało to wskazane inaczej w obowiązku informacyjnym powiązanym z danym formularzem np. w przypadku zapisu do programu lojalnościowego Spółki.
 3. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, , czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016).
 5. Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych osobowy, możliwe z wykorzystaniem kontaktu email: ochronadanych@timeforwax.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby Spółki.

 

PLIKI COOKIE I INNE NARZĘDZIA NA STRONACH SPÓŁKI

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (dalej: „Cookies” lub „Pliki Cookies”. Przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych i pozwalają w szczególności na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej oraz na zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji o odwiedzanych podstron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. TFW stosuje Pliki Cookies w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych, uzyskania informacji o sposobie ich użytkowania oraz do profilowania reklam, komunikacji marketingowej, etc., a ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu czyli TFW.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie Plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie Plików Cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej z której korzysta Użytkownik.
 7. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firmy Google LLC..
 8. Pliki cookie nie służą bezpośrednio do zbierania danych osobowych, ale mogą zbierać dane dotyczące profilowania użytkownika przeglądarki, a po połączeniu z innymi danymi doprowadzić do możliwości identyfikacji i/lub profilowania użytkownika dla celów marketingowych.
 9. Zgoda na używanie Plików cookie jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik strony internetowej TFW może odmówić akceptacji korzystania z Plików cookie lub skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej regulujących ich użycie.
 10. TFW informuje, że w przypadku zablokowania Plików cookie w całości lub w części, możliwe jest ograniczenie funkcjonalności stron internetowych TFW.
 11. TFW używa lub może używać różnych narzędzi na stronie Spółki (na przykład takich jak Facebook Pixel, kod remarketingowy Google, itp.) dla celów marketingowych, ankietowych, statystycznych, reklamowych, w tym profilowania marketingowego.
 12. TFW może łączyć dane zebrane o użytkownikach stron internetowych Spółki z danymi prawidłowo zbieranymi w CRM Spółki (na podstawie odrębnie udzielonych, odpowiednich zgód) na potrzeby statystyczne i/lub marketingowe (w tym do profilowania).
 13. Profilowanie danych osobowych może polegać na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz potrzeb tylko w celach statystycznych i zaoferowaniu Ci (reklamy) produktów i usług Spółki także poza naszymi stronami internetowymi.
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:


DODATKOWE POSTANOWIENIA

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do stron internetowych Spółki i nie obejmuje innych stron internetowych zawierających odnośniki do tych stron.
 2. Niniejsza Polityka prywatności oraz komunikacja prowadzona z wykorzystaniem Formularzy podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinna być interpretowana.
 3. Przesłanie Spółce Danych oraz innych zapytań za pośrednictwem Formularzy nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku zainteresowania wykonaniem praw, których mowa powyżej niniejszej Polityki prywatności lub w razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości pod adres ochronadanych@timeforwax.pl.