Zostań stylistką paznokci
i dołącz do wyjątkowego teamu Time for Nails! Zobacz, kogo szukamy!

Zapytałyśmy 1500 kobiet, jakiego miejsca do manicure’u pragną i o jakim miejscu marzą. Tak powstało Time for Nails – miejsce inne niż wszystkie, bo stworzone przez klientki!

Dlatego nasza rekrutacja
również jest wyjątkowa!

Nie szukamy stylistek z dziesięcioletnim doświadczeniem, lecz dziewczyn z potencjałem, które mają zdolności manualne, lubią klientki, są uśmiechnięte i marzą o tym, żeby zostać stylistkami paznokci.

Wystarczą potencjał i dobre nastawienie! Super, jeżeli masz doświadczenie w pracy na stanowisku stylistki, ale nie jest ono konieczne.

W autorskiej Szkole Stylistek Time for Nails wyszkolimy Cię i przyuczymy do zawodu manicurzystki. Po kilkutygodniowym szkoleniu dołączysz do pozytywnego zespołu Time for Nails.

Jeżeli:

– chcesz pracować jako stylistka paznokci w tak wyjątkowym miejscu jak Time for Nails;
– masz zdolności manualne;
– jesteś dyspozycyjna;
– lubisz ludzi i masz pozytywne nastawienie do życia i wyzwań…

…to właśnie Ciebie szukamy!

Wyślij nam

swoje CV, A chętnie spotkamy się na kawie i opowiemy Ci o naszej filozofii.

Nie wysyłaj do nas swojego CV, jeżeli:

– nie masz zdolności manualnych;
– ciągle narzekasz i nie wiesz, co to uśmiech;
– uważasz, że klienci są źli i roszczeniowi;
– nie jesteś dyspozycyjna.

Zapraszamy do naszego zespołu
ludzi, z którymi łączą nas wartości

W naszym zespole chcemy ludzi, którzy tak jak my mają pozytywną energię i nastawienie do życia i którzy hołdują zasadzie: „Nie umiem, ale chętnie się nauczę”.

Brzmi ciekawie…? To nie czekaj, tylko wyślij CV i krótki list motywacyjny na adres rekrutacja@timefornails.pl. Nie będziesz musiała długo czekać, bo Marta, która buduje zespół Time for Nails, szybko odezwie się do Ciebie.

Prosimy o dołączenie w dokumentach lub e-mailu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji oraz w celu wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażam również zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane przez administratora danych osobowych, tj. Time For Wax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludwika Narbutta 82, 02-529 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000497869, o numerze REGON 147104560 oraz o numerze NIP 5213666292, o kapitale zakładowym 899.000 PLN w celu rekrutacji do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a nie dłużej niż przez 2 lata od jego rozpoczęcia, a w przypadku przyszłych procesów rekrutacyjnych do momentu wycofania zgody”.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Time For Wax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludwika Narbutta 82, 02-529 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000497869, o numerze REGON 147104560 oraz o numerze NIP 5213666292, o kapitale zakładowym 899.000 PLN (dalej „Pracodawca”), za którą czynności z zakresu prawa pracy dokonuje jeden z Członków Zarządu Spółki. Rozwiń

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem w kontekście ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: ochronadanychosobowych@timefornails.pl.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody Art. 6 ust. 1 lit A RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 5 lat lub do czasu odwołania zgody.

Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez nas wyłącznie podmiotom zapewniającym na jej rzecz obsługę prawną, księgową, administracyjną, techniczną i informatyczną, np. usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych. Administrator informuje, iż nie będzie przekazywać Państwa danych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowej. Administrator może stosować profilowanie i systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Administrator na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w korelacji m.in. z Art. 15  Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz.U. 2011 Nr 45 poz.235) oraz Art. 21 Ustawy z dnia  13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym ma obowiązek sprawdzenia informacji na temat karalności czy też historii zwolnień dyscyplinarnych kandydatów do pracy. Dodatkowo z uwagi na szczególny charakter działalności edukacyjno-opiekuńczej Administrator może wykonać inne czynności sprawdzające kandydata, w tym sprawdzenie referencji i/lub opinii, publicznie widocznych danych na temat kandydata i/lub jego działalności, poglądów, itp.